Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów

O klubie ...

Adres: Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów
45-710 OPOLE ul.Niemodlińska 19/27

Bank: PKO BP I O/Opole 78 1020 3668 0000 5802 0097 4188

NIP: 754-285-10-92
Regon: 532341284
I Urzad Skarbowy w Opolu, 45-331 Opole ul.Rejtana 3B

KRS: 0000249892
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego

Data założenia: 07.12.1989r


Zarzad:
Prezes__________ Punt Henryk tel.kom: +48 883 310211
Wiceprezes______ Pańka Marek tel.kom: +48 604 073345
Skarbnik________ Babiak Mirosława
Sekretarz_______ Jagieło Anna
Członek Zarzadu_ Morel Andrzej
Członek Zarzadu_ Punt MałgorzataKomisja Rewizyjna:
Przewodniczacy__ Wojciech Czuczwara
Sekretarz_______ Małgorzata Dytko
Członek_________ Lech Radomski


aktualny wpis do KRS: lipiec 2011r