Start Systemy Specjalistyczne dla Rolnictwa


AGROPIN


System : Faktury RR

 

System: Księga Inwentarza Żywego – KIZ

 

System : Obsługa Fermy Bydła - OFB

Podział na obory (materialnie odpowiedzialni)

Kategorie inwentarza żywego

Obrót magazynowy – ilościowy

Generowanie dokumentów rozchodu na podstawie TMR

Automatyczna wycena kosztów materiałowych wg cen zakupu lub ewidencyjnych (słoma, kiszonka itp.)

 

System : CZYNSZE

            Moduł:  Ewidencja Mieszkań

            Moduł:  Naliczenie Opłat Miesięcznych

            Moduł:  Książeczki Opłat Miesięcznych*

            Moduł:  Rozliczenie Zapłat *

            Moduł:  Eksport Danych do FK*

 *Moduły opcjonalne

System : WINDYKACJA

            Moduł:  Ewidencja Sprzedaży Ratalnej

            Moduł:  Windykacja

 

System : PODATKI

            Moduł:  Ewidencja Gruntów

            Moduł:  Ewidencja Budynków

            Moduł:  Deklaracja DR-1, Podatek Rolny

            Moduł:  Deklaracja DN-1, Podatek od Nieruchomości

            Moduł:  Deklaracja DL-1, Podatek Leśny

            Moduł:  Wydruki Kontrolne