Start Systemy StandardoweAGROPIN


System : Finansowo-Księgowy - FK

Moduł podstawowy (księgowanie, dziennik, kartoteki, obrotówka)

Rejestry VAT :

- zakupy

- sprzedaż

Raporty :

- kasowe

- bankowe

 

System : Środki Trwałe – ST

 

System : Gospodarka Magazynowa - GM

Obrót magazynowy wg cen zakupu lub średnich cen

Rozliczenie zużycia na zlecenia

Inwentaryzacja

Rejestry zakupów

Połączenie z systemem FK (opcja)

 

System : Fakturowanie - FA

Automatyczne generowanie dokumentów WZ (pierwsze przyszło pierwsze poszło)

Faktury w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg kursu dnia

Rejestr sprzedaży

Połączenie z systemem FK (opcja)

 

System : Czynsze - CZ

Naliczenia

Połączenie z systemem FK (opcja)

 

System : Kadry - Płace - KPLC

Ewidencja Czasu Pracy

 ECP

Harmonogramy

Rejestracja czasu pracy

Rozdzielnik czasu pracy na konta kosztów

Rozliczenie okresowe czasu pracy

Kadry

Ewidencja danych osobowych

Historia zatrudnienia

Badania lekarskie

Szkolenia i kursy

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja nieobecności

Kartoteka urlopowa

Rejestracja asygnat chorobowych

Karta zasiłkowa

Płace

Osobowy i bezosobowy fundusz płac

Moduł    list dodatkowych

Kartoteki płacowe (generator raportów)

Emisja przelewów do terminali bankowych

Emisja do systemu Płatnik